1. <output id="hzk7v"><pre id="hzk7v"><address id="hzk7v"></address></pre></output>
   <output id="hzk7v"></output>
  2. <nav id="hzk7v"><i id="hzk7v"><em id="hzk7v"></em></i></nav>
  3. <listing id="hzk7v"><delect id="hzk7v"><em id="hzk7v"></em></delect></listing>

   Windows 系统下安装dig命令附dig使用方法

     发布时间£º2019-04-01 18:09:24   作者£º佚名   我要评论

   dig是一个Linux下用来DNS查询信息的工具£¬全称是Domain Information Groper£¬与nslookup类似£¬但比nslookup功能更强大£¬Windows下只有nslookup£¬如果需要用到dig命令£¬需要自行安装

   Dig 工具全称为域名信息搜索器£¨DomainInformation Groper£©£¬能够显示详细的DNS查询过程£¬是一个非常强大的DNS故障诊断工具¡£一般Linux和Unix系统?#23478;?#20869;置了该功能£¬但是在Windows环境中只有nslookup工具£¬下面我来介绍一下如何在Windows环境下安装Dig工具£¬当前版本最新的是1.14版本¡£

   软件名称£º
   Windows 系统下安装dig命令附dig使用方法
   软件大小£º
   更新时间£º
   2019-04-01

   一¡¢软件下载

   dig作为bind的一部分£¬在此需要下载最新版本的软件£¬选择一个镜像站点£¬点击进入£¬比如£º

   ftp://ftp.nominum.com/pub/isc/bind9/

   image.png

   如果你的电脑是64位的£¬需要下载64位的软件£¬下载地址£º 

   ftp://ftp.nominum.com/pub/isc/bind9/9.9.9/BIND9.9.9.x64.zip

   如果你的电脑是32位的£¬需要下载32位的软件£¬下载地址£º 

   ftp://ftp.nominum.com/pub/isc/bind9/9.9.9/BIND9.9.9.x32.zip

   因为我的电脑系统是64位的£¬在此我下载的是64位的软件 

    image.png

   解压下载好的软件包£¬然后?#19968;÷vcredist_x64.exe£¬然后将所有的dll文件复制至C:\Windows\System32\ 目录下

   image.png

   然后将dig.exe 也复制到 C:\Windows\System32\ 目录下£º

   image.png

   在此£¬dig安装完成£¬打开cmd进行验证£º 

   image.png

   如果需要使用Google Public DNS来进行dig查询的话£¬需要在C£º\Windows\Systemctl32\drivers\etc\目录下添加一个名为resolv.conf的文件¡£内容如下£º 

   nameserver 8.8.8.8

   nameserver 8.8.4.4

   dig www.google.com

   image.png

   在此£¬windows系统安装dig命令已经完成¡£

   Dig工具的简单实用

   我?#24378;?#20197;直接实用”dig 域名“的方式直接进行DNS查询 eg: dig www.geekeden.net
   默认情况下£¬dig进行DNS查询的DNS服务器为电脑本机设置的DNS£¬如下图示£¨我本机DNS设置为192.168.88.1£©£º

   可以在C:\Windows\System32\drivers\etc\目录下添加一个名为 resolv.conf 的文件£¬来修改dig查询的服务器¡£
   新建一个txt文本文件£¬将以下两行复制到txt文本文件中£º

   nameserver 114.114.114.114
   nameserver 8.8.8.8

   保存txt文件名称为resolv£¬并将其拓展名改为conf¡£此时dig的查询DNS就该成了114.114.114.114

   使用"dig domain a+trace"命令£¬查看该详细的DNS查询过程

   C:\Users\Administrator>dig www.geekeden.net a +trace

   ; <<>> DiG 9.11.2 <<>> www.geekeden.net a +trace
   ;; global options: +cmd
   . 418373 IN NS j.root-servers.net.
   . 418373 IN NS i.root-servers.net.
   . 418373 IN NS c.root-servers.net.
   . 418373 IN NS f.root-servers.net.
   . 418373 IN NS d.root-servers.net.
   . 418373 IN NS a.root-servers.net.
   . 418373 IN NS h.root-servers.net.
   . 418373 IN NS m.root-servers.net.
   . 418373 IN NS b.root-servers.net.
   . 418373 IN NS l.root-servers.net.
   . 418373 IN NS e.root-servers.net.
   . 418373 IN NS k.root-servers.net.
   . 418373 IN NS g.root-servers.net.
   . 518398 IN RRSIG NS 8 0 51840020170910050000 201
   70828040000 15768 .JeeYDB3PtC7VL/h7YEnBSPfdf/0JZPpc9fiOCGJizDyaBuoutXB4jbjj 6Ay
   E0uBQyM3EhjgFhAtS3aAnqNk5Oh9Na7L7dlzLO9+nFHEGeYmJ67dnfNTdaFMMKM9c0976IuxSAg1R1/
   XMTVuXydhbUsmJ9FnTbcuwX9eZLy6JIfSA6FcCr6e0XTy4+dfgOJQ96LPyCduHejcfgvKM9zcAB7vvR
   7RGGF2WV/Y8xvbZ8NHaiKm4vc25Ws3BZBPPsQp5FUn13orBWOwHWEp9YYoP+ivb P6vJtPEcbUmNUt0
   OHBU9kddAkQLWAGFI9h2fHV1SW6pvJYcXgItj0CIg hZlvYQ==
   ;; Received 1097 bytes from114.114.114.114#53(114.114.114.114) in 85 ms

   net. 172800 IN NS e.gtld-servers.net.
   net. 172800 IN NS f.gtld-servers.net.
   net. 172800 IN NS m.gtld-servers.net.
   net. 172800 IN NS i.gtld-servers.net.
   net. 172800 IN NS j.gtld-servers.net.
   net. 172800 IN NS b.gtld-servers.net.
   net. 172800 IN NS a.gtld-servers.net.
   net. 172800 IN NS c.gtld-servers.net.
   net. 172800 IN NS k.gtld-servers.net.
   net. 172800 IN NS h.gtld-servers.net.
   net. 172800 IN NS l.gtld-servers.net.
   net. 172800 IN NS g.gtld-servers.net.
   net. 172800 IN NS d.gtld-servers.net.
   net. 86400 IN DS 35886 8 27862B27F5F516EBE196804
   44D4CE5E762981931842C465F00236401D 8BD973EE
   net. 86400 IN RRSIG DS 8 1 8640020170910050000 2017
   0828040000 15768 .HVJYrTdcnXItAjsnQcaqGyGWQIQZADrN0QGu1Il9l13ivRX4YSB8uh11 WI3E
   SQ2K/p958IT9x9YLKWgNDI2B9tohtudt1m9DF2J+99XQFmDpS2iodcpQhUE+4DQNgnIP4Yf/KdkoD+a
   jWcNuH9aB15YXd+FlEe5rDPcfNFoygqnmCvIzkmSov7ZXff/WZwLg3sXe4UZi1ZzcWVkNYQBZgbWkgh
   bvd+dJ82PpelYDRWuqtQ0R9M9pKRob7bOG4ztutoU0yhG6Z/f+zZWT4niqVZ9+ 318CYIdPIzMhu/Nl
   SfFOCsKzprcDc+ONgLI3flSpthzkTDmErGte7OKN qgXbvw==
   ;; Received 1173 bytes from198.41.0.4#53(a.root-servers.net) in 64 ms

   geekeden.net. 172800 IN NS ns13.domaincontrol.com.
   geekeden.net. 172800 IN NS ns14.domaincontrol.com.
   A1RT98BS5QGC9NFI51S9HCI47ULJG6JH.net. 86400 INNSEC3 1 1 0 - A1RUUFFJKCT2Q54P78F
   8EJGJ8JBK7I8B NS SOA RRSIG DNSKEY NSEC3PARAM
   A1RT98BS5QGC9NFI51S9HCI47ULJG6JH.net. 86400 INRRSIG NSEC3 8 2 86400 20170902051
   148 20170826040148 57899 net.gbP3l7TwhZFfdWLW2N8rpIyExllbjb4loGwGaEG3StDUOoKgcZ
   Z/fnUSgd3V+5PeHXosHrzvjFsJy4zdIDMzibN+TK33OpQHN5l2iLXDzbZh8w7P umZRuWZy6Vqp1NJB
   it6w21SB0LglKJVV1lqRV8NjFWynjSUpPfp+KfH7 YQM=
   GSP53AEBTJ5D8AQS3150GCSFUS0VNNVL.net. 86400 INNSEC3 1 1 0 - GSPDAIMIF0NGHBI72P3
   VL0QCD49V4L1R NS DS RRSIG
   GSP53AEBTJ5D8AQS3150GCSFUS0VNNVL.net. 86400 INRRSIG NSEC3 8 2 86400 20170901050
   959 20170825035959 57899 net.nJCGE/XKI9xUR/I8QkZZU5BdhfFyQDM2N0gQhR+8JxFfY+aX1I
   TcF/DaLgEYA66c3Bvrpv7LfJXScE1OK1G9w2Shs03M+CgnH837H6S2ARgSDr0R fIUurwUNPozcArBf
   OxTT+HSn66mFn96xwC0k8f7QDVw7SQqDHmLj02qF ORs=
   ;; Received 673 bytes from192.52.178.30#53(k.gtld-servers.net) in 102 ms

   www.geekeden.net. 3600 IN CNAME geekeden.net.
   geekeden.net. 600 IN A 148.66.136.214
   geekeden.net. 3600 IN NS ns13.domaincontrol.com.
   geekeden.net. 3600 IN NS ns14.domaincontrol.com.
   ;; Received 130 bytes from216.69.185.7#53(ns13.domaincontrol.com) in 62 ms

   C:\Users\Administrator>

   • Tag£ºdig  

   相关文章

   最新评论

   3dÊÔ»úºÅÖвÊÍø

    1. <output id="hzk7v"><pre id="hzk7v"><address id="hzk7v"></address></pre></output>
     <output id="hzk7v"></output>
    2. <nav id="hzk7v"><i id="hzk7v"><em id="hzk7v"></em></i></nav>
    3. <listing id="hzk7v"><delect id="hzk7v"><em id="hzk7v"></em></delect></listing>

      1. <output id="hzk7v"><pre id="hzk7v"><address id="hzk7v"></address></pre></output>
       <output id="hzk7v"></output>
      2. <nav id="hzk7v"><i id="hzk7v"><em id="hzk7v"></em></i></nav>
      3. <listing id="hzk7v"><delect id="hzk7v"><em id="hzk7v"></em></delect></listing>